2017-07-20

CEOS zászlóvivő az 'Adatkocka' fejlesztésekben és alkalmazásokban

A CEO tagszerveteinél pld. USGS, NASA, Geoscience Australia stb. és saját rendszerfejlesztési egységénél folytatott adatkocka fejlesztések és alkalmazások eredményeiről a CEOS szervezet munkabizottsági ülésein túl már a külső érdeklődő szakmai közösségnek is beszámolnak. A témakörben ingyenesen elérhető a tárgybeli júniusi távtanfolyam a ceos.org honlapján az alábbi címmel:

Data Cubes for Large Scale Data Analytics

További tárgybeli információk itt találhatóak

 

Közeleg a CEOS WGISS plenáris ülése.

A Kínai Tudományos Akadémia Távérzékelési és Digitális Föld Intézete (CAS RADI) ad otthont Pekingben szeptember 25-28 között a CEOS WGISS 44. plenáris ülésének. A vendéglátó intézmény meghívólevele már megérkezett a résztvevőkhöz.
A WGISS Andrew Mitchell (NASA) által vezetett mai előkészítő vezetőségi távértekezletét - a GSDI Association képviseletében - megfigyelőként nyomon követhettem. A szeptemberi ülés többek között a jövőbeni adatarchitektúra (FDA) kérdéseivel, a CEOS adatkocka vonatkozásában az interoperabilitást szolgáló szabványosítási feladatokkal, a felhasználói tapasztalatok visszacsatolásával, a visszajelzések kezelésének módszertanával, az adathasználat és feldolgozási szabványok propagálásával,  továbbá az analitikus feldolgozási képességek növelése mellett a technológiai lehetőségek feltárásával a felhasználó-orientált elemzés kérdéskörével is foglalkozni fog. A WGISS-44 ülésre a GSDI szervezet tájékoztató beszámolót fog készíteni. 
Bővebb információ: CEOS WGISS-ről: www.ceos.org 
GSDI-ről: www.gsdiassociation.org 

2017-07-12

A "GEO-SPATIAL INFORMATION SCIENCE" szakfolyóirat rendkívül tartalmas különszáma


Prof J. van Genderen az ISDE
rendezvényén Nagoyában (2016)
John L. van Genderen professzor úrtól (ICT), a Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE) belső levelezésben ma érkezett híradás a Geo-Spatial Information Science szakfolyóirat  most megjelent, általa szerkesztett különszámának tartalmáról, szerkesztői bevezetőjéről és a cikkek szabad elérhetőségéről:

"I hope you maybe interested in the 13 keynote review papers contained in a Special Issue of the international journal: GEO-SPATIAL INFORMATION SCIENCE.
The issue contains papers on POLICY ( from GEO, UNGGIM, CRCSI from Australia, and from EU's INSPIRE programme) on STANDARDS ( from OGC), TECHNOLOGY ( from HEXAGON), on SCIENCE perspectives ( from USA and China), on COMMERCIAL  aspects (from 21AT in Singapore) on EDUCATIONALperspectives ( from ISPRS and Africa), and on some important APPLICATIONS ( From India and from Malaysia.)
As the journal is OPEN ACCESS, all the papers are freely downloadable. 
Please circulate to all your colleagues, and students, plus to your various social media networks.
I attach my Guest Editorial, which introduces these 13 papers.
They can be downloaded from: http://www.tandfonline.com/TGSI​ "
A szakfolyóirat cikkeket is vár, érdemes azt ilyen szemmel is áttanulmányozni.
Az első két cikk különösen irányadó az ENSZ Agenda 2030 hazai feladatai térinformatikai és földmegfigyelési támogatása szempontjából, ahogy ennek a témakörnek idén már öt hazai konferencián de Erdélyben is hangot adtunk Mihály Szabolccsal és Palya Tamással.

2017-07-11

Márkus Béla professzor 70. születésnapja alkalmából rendezett konferencia


Az ünnepelt Prof.Dr.Márkus Béla  Dr. Busics György 
intézet igazgatóval a képen
A pályatárs, a FÖMI egykori főigazgatója Dr.Mihály
Szabolcs és a FMMK elnöke Dr. Szepes András
Az ünnepélyes, mégis családias minirendezvény helyszíne az ÓE AMK székesfehérvári tanácsterme volt. Az ünnepeltet a korábbi főigazgató és professzortársai, az OE AMK, BME, Soproni Egyetem docensei ill. ez utóbbi c. egyetemi tanára, a FMMK elnöke és a Leica Geosystems Hungary Kft ügyvezetője előadásban méltatták. Skype segítségével küldött felköszöntést többek között Ausztriából Dr. Josef Strobl akadémikus, a Salzburgi Egyetem professzora, Hollandiából  Dr. Vekerdy Zoltán az ITC tanára de a laudációhoz rövid köszöntéssel csatlakozott Dr.Németh Gyula korábbi főigazgató-helyettes, Dr. Takács András Attila, Dr. Pődör Andrea tanszékvezető és jómagam is. A konferencia után még mód volt az állófogadás még kötetlenebb körülményei között felidézni a hosszú szakmai életút egyes pillanatait.
Dr. Mihály Szabolcs és Dr. Márkus Béla üzeneteihez csatlakozva felhoztam a lehetséges partnerek (pld. az ÓE AMK, SE, Szt.István Egyetem, BME együttműködő tanszékeinek/intézményeinek) mielőbbi csatlakozásának megfontolását az UN GGIM: Academic Network hálózatához. Az erre vonatkozó háttérinformációt és az időszerűség indoklását hamarosan megküldöm az ENSZ Fentartható Fejlődési Célok földügyi/földmérési, térinformatikai és távérzékelési támogatását propagáló szerzőtársaimnak (Dr. Mihály Szabolcsnak és Palya Tamásnak), valamint a mai ünnepségen jelen lévő  felsőoktatási intézmények képviselőinek.
A szervezők, Dr.Busics György intézetigazgató és Dr. habil. Földváry Lóránt tudományos dékánhelyettes ÓE AMK nagyszerű programot szerveztek!  A konferencia előadásai és köszöntői várhatóan hozzáférhetőek lesznek.
Az ünnepelt az ÓE AMK vezetőivel és a FÖMI egykori
főigazgatójával


A pálya- és munkatárs 
Dr. Szepes András
Az egykori tanítvány dr. Takács András Attila

2017-06-19

Az Adatkocka Kiáltvány - dokumentum és INSPIRE közösségi vitafórum

Forrás: INSPIRE Interest Group, LinkedIn
Az Adatkocka Kiáltvány (Rasdaman)
http://bit.ly/2sWyB5T
A dokumentumról vitafórumot nyitott a több mint 3800 tagot számláló INSPIRE Interest Group közössége Heike Hönig tudományos szakíró kezdeményezésére

A földmegfigyelés alkalmazásaiban az adatkocka elv gyakorlati haznosítása forradalmasítja a feldolgozások hatékonyságát mind a visszatekintő, mind az előretekintő elemzésekben (best practice legjobb példái a Geoscience Australia, a NASA, CEOS alkalmazások, Európában a Rasdaman).
A témában  a CEOS WGISS Tech Expo Webinar-t rendezett június 19-én, "Data Cubes for Large Scale Data Analytics" címmel.
A WGISS körlevele a témát és az előadókat így mutatta be:
"Description: Recent work by WGISS members has been fleshing out the concept of Data
Cubes to enable analysis of large Earth Observation data sets. Please join us as Rob
Woodcock of CSIRO (Australia) and Brian Killough of the CEOS System Engineering Office
provide an introduction to Data Cubes. Rob will set the stage for Data Cubes with user
needs, key features and basic high-level architecture, followed by Brian to talk about some
more of the inner workings of Data Cubes."
Egy hétre rá, a webinár felvett videoja és az előadások az alábbi linken lesznek hozzáférhetőek:

http://ceos.org/ourwork/workinggroups/wgiss/technology-exploration/ceos-wgiss-technology-explorationwebinars/

2017-06-06

A GEO SDGs munkacsoportjának (EO4SDGS) telekon értekezlete

A megbeszélésen GSDI képviseletében vettem részt. Az ülést Argie Kavvada társelnök (Booz Allen & Hamilton) moderálta, azon jelen voltak Bob Chen, Arnold Dekker, Gary Foley, Hans-Peter Plag, Marc Paganini, Chu Ishida, Lawrence Friedl a csoport társelnöke (NASA HQ), Monica Miguel-Lago és CH Teo.
-->
A napirendi pontok a következők voltak
1. Az ENSZ intézményközi FFC szakértői csoportjának (IAEG-SDGs) tevékenysége

2. Beszámolók a GEO Munkaprogram szimpóziumról (központi helyen álltak a zászlóshajó kezdeményezések, így az élelmiszerbiztonságot és élelmiszerellátást érintő GEOGLAM projekt), a Nemzetközi Környezeti Távérzékelési Társaság (ISRSE) 37. konferenciájáról, valamint a GEO Prograbizottság pretóriai testületi üléséről, amelyen a kolumbiai projekt és a kenyai, etióp és szenegáli törekvések is napirenden voltak. Bob Chen az UN SDGs GI munkacsoportja második, a kínai Kummingban tartott üléséről számolt be, amelyen az elsődlegesen a városi, települési SDGs tárgykör volt a középpontban. 

3. Beszámoló a CEOS SDG tevékenységéről 
Marc Paganini szerint esetleg az UNISPACE ülésre, illetve az ENSZ Statisztikai Bizottság márciusi ülésének idejére elkészül a CEOS SDGs Kézikönyve. Ez az űrügynökségek szóbanforgó tevékenységét bemutató kompendium lesz, melynek tervezetét szeptemberben megtárgyalják Frascatiban, mielőtt a CEOS októberi vezetői értekezlete elé kerülne. A jóváhagyott anyag közel végleges változata novemberben várható, melyet ez a fórum is véleményezhet.

4. Ország-szintű bekapcsolódási tevékenységek

5. Az EO4SDG csoport szervezése: legyen fizikai találkozásra is alkalom az EO4SDG megvalósítási tervéről, a washingtoni GEO plenáris ülés és oldal-eseményei, SDG tréning, ESRI storymap, egyebek) Honlap készül (www.eo4sdg.org); soronkövetkező bekapcsolódásokról: magas szintű találkozók a Balkánon (Görögország, Albánia) és Kenyában, a GGIM-Európa tagozat holnapi brüsszeli ülése Greg Scott részvételével, a UN-GGIM augusztusi newyorki találkozója és egyéb rendezvények: pld. a Berkeley Egyetemen decemberben a Karib-tengeri országok igényeit szem előtt tartva

6. További friss hírek és események. A GSDI az távértekezlet alatt jelezte, hogy a hozzájárulását írásban adja majd meg. Ez megemlíti majd Mihály Sz.- Palya T.- Remetey G figyelemfelhívó és fogadókézség-erősítő eddigi előadássorozatát a téredat-infrastruktúra szerepének hangsúlyozásáról az FFC/SDGs megvalósítás támogatásában, a GSDI tervezett hozzájárulását a WGISS-44 szeptemberi pekingi munkahetén, de az ESA-NASA WWEC 2017 versenyt is, amely a CitySmart SDGs vonatkozásait is szem előtt tartja, és amely eredményhirdetésének színhelye a finnországi Espoo lesz.)

2017-05-31

Eye on Earth webinar - ontológia az FFC elérése szolgálatában

A webinár tárgya: Szemantika és ontológia szerepe a fenntartható fejlődéssel összefüggő ismeretek megragadásában és harmonizációjában. Távtanfolyam az Eye on Earth szervezésében, Derek Gliddon (Abu Dhabi Környezeti Ügynökség) és  Pier Luigi Buttigieg (Alfred Wegener Intézet) közreműködésével, míg az Eye on Earth Alliance részéről William (Bill) Sonntag, az FFC/SDGs terén a GEO tudományos és műszaki vezető szakértője vállalt szerepet.

Referenciák: 
www.atlantos-h2020.eu
environmentontology.org
https://uneplive.unep.org 

github.com/SDG-InterfaceOntology/sdgio
Dr.Buttigiegnek az email címe is rendelkezésre áll ha a gyakorló közösséghez kíván csatlakozni. 
 
Több mint negyven résztvevő hallgatta végig az előadásokat. A hozzászólók között volt Bruce McCormack, az EUROGI korábbi elnöke is, aki a minőségbiztosításra kérdezett rá.

2017-05-22

WWEC 2017 - nyíltforrású fejlesztői környezet felhasználásával alkalmazások fenntartható városok témakörben

Versenyfelhívás térinformatikai és földmegfigyelési fenntartható, okos-város alkalmazások az ESA és NASA által fejlesztett webes World Wind nyíltforrású fejlesztői környezetében. Az idei pályázat ezúttal is nyitva áll a hazai szakemberek előtt.
Aalto Egyetem Espooban, a WWEC 2017 egyik színhelye (Forrás: Internet)


Augusztus 29-30-án az Alvaro Aalto University (Espoo, Otaniemi, Finnország) ad otthont az idei NASA World Wind Europa Challenge pályázat legsikeresebbjei műhely találkozójának. Az eredményhírdetés színhelye augusztus 31-én az Nokia Executive Experience Center lesz szintén az Espooban, amely a finn K+F és innováció fellegvára.
A korábban meghírdetett pályázatra már megindult a jelentkezés és hazai egyetemisták, főiskolai hallgatók valamint mikró- és kisvállalkozások szakembereit várják CitySmart témakörben. 
Az idei zárórendezvényt a Finn Telefórum Társulás vezetője Juhani Kivikangas irányítja majd. A kiértékelésben való részvételre Patrick Hogan, a NASA Ames kutatóközpont projektvezető meghívására Prof. Maria Brovelli a Milánói Műegyetem Como Campusa rektora mellett magam is személes meghívást kaptam. A programért Mikko Järvilehto, az Ultrahack szervezet vezetője felel majd. Egyébként továbbra is az olasz egyetem gondozza a pályázat honlapját, idén már az ötödik éve. Itt találhatóak meg a legfontosabb információk (jelentkezés módja és egyéb tudnivalók): http://eurochallenge.como.polimi.it 
Az alkalmazási lehetőségek széles tárházát jól szemléltetik a korábbi évek pályamunkái, de a NASA saját oldalán is inspiratív megoldások találhatóak: https://github.com/NASAWorldWindResearch.

2017-05-10

INSPIRE profil és kiterjesztés - EuroGeographics műhely Marne-La-Vallée-ben

A mai postából:
"Workshop on INSPIRE profile and extension
20 – 21 June 2017 
Marne-La-Vallée, France

The INSPIRE directive cover a broad range of themes, for which national stakeholders are obliged to make data available according to implementing rules and its supporting predefined specifications, the INSPIRE data specifications.

Although INSPIRE is not a directive that requires new data capture, using INSPIRE data specifications as a basis for national or community extensions is strongly encouraged. This is clearly stated in INSPIRE Generic Conceptual Model, further stating that it is expected to influence modelling activities for spatial data at the national level, because it adds value to the national spatial data infrastructures and simplifies transformation to the INSPIRE data specifications.

INSPIRE requirements are often considered as an input, when considering to use INSPIRE data specifications with additional information to also fulfil national requirements. In a long term process, this will enable easier transformation to INSPIRE and a richer semantic content in data made available for the INSPIRE data specifications.

Similar consideration is also taking place in different EU initiatives, considering how INSPIRE could be extended to fulfil their requirements, for example in the marine sector and for CAP (Common Agricultural Policy).

However, some stakeholders choose to develop formal extensions of INSPIRE data models whereas other ones have chosen more flexible adaptation of these INSPIRE models.

Using INSPIRE as a basis for national (and other EU related initiatives) is already going on, based upon different adaptation patterns.

This workshop aims at sharing different experiences of adapting INSPIRE data models, at discussing the rationale to choose or not formal extensions and at presenting various existing extension patterns, with their advantages and disadvantages, including experience at best practice.

Full details and the registration form are available at http://www.eurogeographics.org/content/workshop-inspire-extension-june-2017.

cid:image002.png@01D1260C.777C1A60Ms Tatjana Van Huyck – EuroSDR Secretariat
KU Leuven Public Governance Institute
Parkstraat 45 bus 3609 – 3000 Leuven, Belgium
Tel.  +32 (0)16 37 98 10
www.eurosdr.net ..."
Marne-La-Vallée 1999-ben
(IGN fotó?)
Marne-La-Vallée 3D 2017
(Google)GSDI aktív részvétele a CEOS soron következő, szeptemberi WGISS munkacsoport üléshetén.

WGISS - Working Group on
Information Systems and Services
A soron következő CEOS WGISS ülésen való GSDI képviseleti részvétellel kapcsolatban a Téradat-infratruktúra világszervezet (GSDI) végrehajtó bizottsága május 2-án hozta meg döntését. Az ülés házigazdája a Kínai Tudományos Akadémia Távérzékelési és Digitális Föld Intézete lesz Pekingben. A részvételt a WGISS munkacsoport elnöke visszaigazolta és lehetőséget kívánnak biztosítani egy EO/SDI legjobb gyakorlatot bemutató előadás megszervezésére is.

Az elmúlt időszak GSDI-WGISS féléves összekötői jelentései az alábbi előadás-megosztó linkeken keresztül érhetők el. (Zárójelben az eddig betekintők száma)

2017. április 3-6 Annapolis,  NASA GSFC (távelőadás)

2016. szeptember 19-22 Frascati, ESA ESRIN  

2016. március 14-18 Canberra, Geoscience Australia

2015 október  Oxford, UKSA/Katapult
GSDI report CEOS WGISS 40 (még feltöltendő a www.slideshare.net/gsdi-re)

2015. május 11-15 Tsukuba, JAXA

2014. szeptember 29-október 3. Moscow, Roscosmos 

GSDI report WGISS 38 (457 views)

2014. április 14-18 Cocoa Beach, NASA
GSDI report  WGISS 37 (még feltöltendő a www.slideshare.net/gsdi-re)

2013. szeptember Frascati, ESA ESRIN
GSDI report  WGISS 36 

2013. május São José dos Campos, INPE
GSDI report CEOS WGISS 35 (távelőadás)

2012. szeptember Hyderabad, NRSC
GSDI report CEOSS WGISS 34 (távelőadás)

2012. április Tokyo, RESTEC
GSDI report CEOS WGISS 33

2011 szeptember Budapest, HUNAGI
GSDI report CEOS WGISS 32

2011. június Sioux Falls, USGS
GSDI report CEOS WGISS 31

2010  szeptember Montreal, CSA
GSDI nem volt jelen a CEOS WGISS 30 találkozón

2010 április Bonn, DLR
GSDI report CEOS WGISS 29

2009 szeptember Pretoria, CSIR
GSDI nem volt jelen a CEOS WGISS 28 találkozón

2009 április Toulouse, CNES
GSDI report CEOS WGISS 27

2008 szeptember Boulder, NOAA
GSDI report CEOS WGISS 26

2008 április Sanya, NSOAS, CSSAR, CAS
GSDI nem volt jelen a CEOS WGISS 25 találkozón

2007 szeptember Oberpfaffenhofen, DLR
GSDI report CEOS WGISS 24

2007 április Hanoi, VNRSC, JAXA
GSDI nem volt jelen a CEOS WGISS 23 találkozón

2006 szeptember Annapolis, NASA
GSDI report CEOS WGISS 22

2006 április Budapest, EOGEO, HUNAGI
GSDI bemutatkozó előadása CEOS WGISS 21

A felsorolt féléves összekötői beszámolók a http://ceos.org weboldalán a WGISS alatt a Meetings programjaiból tölthetőek le. Az EO és az SDI közösségek kölcsönös összekötői kapcsolatfelvételéről 2006 tavaszán határozott a CEOS WGISS és GSDI, amikor a CEOS  Budapesten tartotta két munkacsoportja (WGISS, WGCV) ülését az EOGEO és HUNAGI közreműködésével és kormányzati támogatással.
Megjegyzendő,  2011-ben tartottak ismét CEOS munkacsoport ülést Budapesten, akkor a HUNAGI házigazdai közreműködésével, mindkét budapesti alkalommal hazai műhelyeknek és intézményeknek is lehetőséget adva eredményeik ismertetésére. 
Összekötői szerepkörrel felruházva a  2006 óta négy kivételével minden munkahéten részt vehettem részben kormányzati és HUNAGI támogatással. A hallottakról idehaza 2015-ig a HUNAGI éves beszámolóiban, valamint szakmai rendezvényeken adhattam számot. 2015 novembere óta a közel 9 éve fennálló GSDI egyéni tagsági minőségemben láthatom el feladatomat. 

2017-05-09

"Földmegfigyelés - adatok, feldolgozás és alkalmazások" ausztrál nyílt forrású (pdf-ben letölthető) szakkönyv megjelent kötetei

Az első kötet címlap részlete a CRCSI honlapról
Prof. Bruce Forster hívta fel a figyelmet az alábbi friss szakmai kiadványra:
"For those interested in Science and the Earth, Volumes 1A and 1B of Earth Observation: Data, Processing and Applications are now available on line at http://www.crcsi.com.au/earth-observation-series"
Hivatkozási javaslat:
CRCSI (2017) Earth Observation: Data, Processing and Applications. Volume 1A: Data-Basics and Acquisition. (Eds. Harrison, B.A., Jupp, D.L.B., Lewis, M.M., Forster, B.C., Mueller, N., Smith, C.,
A második kötet címlap részlete a CRCSI honlapról
Phinn, S., Hudson, D., Grant, I., Coppa, I.,) CRCSI, Melbourne.

CRCSI (2017) Earth Observation: Data, Processing and Applications. Volume 1B: Data- Image Interpretation. (Eds. Harrison, B.A., Jupp, D.L.B., Lewis, M.L., Forster, B.C., Coppa, I., Mueller, N., Hudson, D., Phinn, S., Smith, C., Anstee, J., Grant, I., Deckker, A.G., Ong, C., Lau, I.) CRCSI, Melbourne."
Dr. Bruce Forster maga is társszerzője a kiadványnak. Korábban a New South Wales Egyetem professzora volt és az ISPRS VII Bizottságában 4 éven keresztül együtt dolgozhattunk 1996-2000 között.


Peter Woodgate a CRCSI igazgatója,
az ausztrál 2026 Agenda társelnöke
A CRCSI az ausztrál és új-zélandi kormányhivatalok, az ipar és akadémiai intézmények együttműködését elősegítő K+F központ és innovációs szervezet amely a tértudatos társadalom érdekében munkálkodik ágazatközi koordinációs szerepkörrel.  A CRCSI az ezévi Digital Earth / Locate 17 konferencia házigazdája is volt.  A CRCSI igazgatója Peter Woodgate 2017. április 5-i  Glenn Cockertonnal (Spatial Vision) tartott előadásukban arról számoltak be, hogy a téradat ipar rendkívüli kihívások és fejlődés elé néz: a nemzeti digitális átalakulás 2026 Agenda innovációs programja keretében 5 pillér programot irányítanak:
- Nemzeti helymeghatározási infrastruktúra,
- Földtudományos adatkocka alkalmazások,
- Együttműködés az alapvető téradatok terén, 
- A geodéziai alapok modernizációja,
- Nemzeti térelemzési képesség erősítése.
A CRCSI fenti open source kötetei is feltehetően ezen programok szolgálatában állnak, hiszen az oktatás, képzés, az ismeretek és tapasztalatok átadása, az egységes szaknyelvi terminológia és fogadókészség erősítés a sikeres átalakítás nélkülözhetetlen eleme. Az előfizetés adatainak megadásával a kötetek ingyenes letöltése két felbontási lehetőség közül választva biztosított. A világszínvonalú ausztrál térinformatikai ipar innovatív megoldásainak megismerése a honi vállalkozások számára, versenyképességük növelése érdekében mérce kell legyen. Mind a K+F, mind az akadémiai/felsőoktatási vonalon nyitottak a kapuk az együttműködésre.